2024

Våren är nu här och det lockar snart till en tur.

Även detta år pågår ännu kriget i Ukraina där Ryssen härjar hämningslöst och det är bara till att inse att det här lätt kan blossa upp ännu mer och kan komma att påverka oss i Europa mer än det redan gör idag.

Funderingar har poppat upp om södra Tyskland och Österrike som sommarmål för en tur efter midsommar, men det är mycket som skall stämma om det blir så och kanske inte ens med Zed utan vanliga lådan!

Loggen berättar mer